Svartisen stasjon
Ny transformering

I samarbeid med regionale netteiere i området gjennomførte Statnett systemanalyser for å kunne ta inn ny fornybar produksjon i området. Analysene konkluderte med at det var samfunnsmessig optimalt med ny transformering i Svartisen kombinert med at det ble bygd en ny 132 kV linje fra Svartisen til Halsa. Ny transformering i Svartisen bedrer forsyningssikkerheten i regionen.

Statnett fikk anleggskonsesjon til å etablere transformering mellom 420 kV og 132 kV i Svartisen stasjon. Nordlandsnett fikk anleggskonsesjon for bygging av en ny 132 kV linje mellom Halsa og Svartisen.

Byggetiden var beregnet til 2-3 år. 

Statnett er ferdig med sin del av jobben, og ny transformering vil bli tatt i bruk når ny ledning fra Halsa står klar - ila første halvår 2017.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

I denne fasen beregnes samfunnsnytten og konsesjonssøknad iverksettes.

Planlegging

Forespørsler på arbeid som skal utføres utarbeides og sendes ut. Forberedende arbeid kan gjøres i denne fasen.

Utbygging

Utbyggingen er ferdigstilt.

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Salten transformatorstasjon