Skjomen transformatorstasjon
Rehabilitering/fornyelse

Skjomen koblingsstasjon ble oppført i 1973, i tilknytning til Skjomen Kraftverk eid av Statkraft. Teknisk levealder er oppnådd og av den grunn skal stasjonen fornyes.

Eksisterende koblingsstasjon er et 132 kV SF6-anlegg(komprimert gassisolert anlegg) bygd inne i fjellet og har tre felt mot hhv Ofoten, Narvik og Ballangen og tre felt mot Statkrafts kraftverk inne i fjellet. Det er ingen transformering ved stasjonen.

Statnett vil nå bygge nytt  innendørs SF6-anlegg rett ved inngangen til dagens stasjon.

Statnett vil lede prosjektet i samarbeid med Statkraft.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Planlegging

Prosjektet er prosjektert av Statnett og Statkraft i samarbeid. Konsesjonssøknad er sendt til NVE i februar 2016.

Utbygging

Statnett har fått konsesjon. Prosjektet er nå igangsatt og arbeider kan omfatte skogrydding, bygging/utbedring av vei inn til området, montasje av koblingsanlegg, kontrollanlegg og stasjon. Eventuell omlegging av ledning til nytt anlegg samt sanering av eksisterende stasjon tilhører denne fasen. 

Område
Illustrasjon av prosjektområde for Salten transformatorstasjon