Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmål knyttet til prosjektet.

Hvor mye vil prosjektet koste?

Reaktiv kompensering på tre stasjoner er kostnadsestimert til 130 - 150 MNOK.

Når vil arbeidet være ferdig?

Prosjektet er ferdigstilt og komponenter satt i drift.

Hvorfor bygger vi?

Formålet er å bedre forsyningssikkerheten i området, og tiltakene vil gi økt overføringskapasitet i nettet.