Reaktiv kompensering
Forbedret forsyningssikkerhet i Lofoten og Vesterålen

Reaktiv kompensering vil bli utført på tre stasjoner i Lofoten og Vesterålen, ved hhv. Melbu, Kilbotn og Sortland. Det vil gi økt overføringskapasitet i nettet.

Formålet er forbedret forsyningssikkerhet i området.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Planlegging

Detaljprosjektering pågår, med fokus på anskaffelser og gjennomføring. Funksjonsspesifikasjoner utarbeides.

Utbygging

Statnett har fått tillatelse til å realisere prosjektet av myndighetene og det er fattet en investeringsbeslutning. Prosjektet har startet byggefasen. En slik fase kan omfatte grunnarbeider, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av oppstillingsplasser, utførelse av betongfundamenter, bygging/utvidelse av transformatorstasjon.

Område

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost