Reaktiv kompensering
Forbedret forsyningssikkerhet i Lofoten og Vesterålen

Reaktiv kompensering vil bli utført på tre stasjoner i Lofoten og Vesterålen, ved hhv. Melbu, Kilbotn og Sortland. Det vil gi økt overføringskapasitet i nettet.

Formålet er forbedret forsyningssikkerhet i området.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Planlegging

Detaljprosjektering pågår, med fokus på anskaffelser og gjennomføring. Funksjonsspesifikasjoner utarbeides.

Utbygging

Prosjektet er ferdigstilt.

Område

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost