Spenningsoppgradering i Midt-Norge

Statnett er i gang med å bygge neste generasjon sentralnett. Det vil bedre forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i nettet, samt legge til rette for mer klimavennlige løsninger og gi økt verdiskapning for brukere av strømnettet.

Et viktig tiltak på veien på veien mot neste generasjon sentralnett er å øke spenningen i nettet inn til og gjennom Midt-Norge fra 300 til 420 kV, omtalt som spenningsoppgradering. Dette gjøres ved å bygge om eksisterende 300 kV-ledninger og stasjoner, eller ved å erstatte gamle ledninger med lav kapasitet med nye. På denne måten kan kapasiteten på hver enkelt ledning økes, uten båndlegging av mer areal i traseen.

 

Det er behov for økt overføringskapasitet i sentralnettet blant annet som følge av behovet for å bedre en stabil strømforsyning i regionen og tilretteleggelse for bygging av ny grønn kraft slik at dette kan bidra til å innfri Norges klimamålsetninger. Å spenningsoppgradere vil også redusere overføringstapet i strømnettet.

 

Resultater fra  FoU-satsning i Statnett har gjort det mulig å oppgradere ledninger til høyere driftsspenning og dermed høyere overføringskapasitet ved å utføre mindre tekniske inngrep i mastene. Denne metoden kan brukes på ledninger som er bygd med duplex, altså to liner per fase. På ledninger som er bygd med simplex, en line per fase er det rasjonelt å rive ledningen og bygge en ny ved siden av. Spenningsoppgradering er miljømessig en god metode å øke kapasiteten i sentralnettet på, da vi ikke båndlegger mer areal i traseen.