Nettutviklingsplanen

En av Statnetts viktigste oppgaver er å planlegge og bygge ut nettet i takt med behov og lønnsomhet. Målet er å bidra til økt verdiskaping, legge til rette for reduserte klimagassutslipp og bevare en trygg strømforsyning.

Oppdateres annet hvert år

Nettutviklingsplanen beskriver kreftene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Planen oppdateres annet hvert år. I årene mellom utgivelsene utarbeider vi en investeringsplan som viser endringer i prosjektutviklingen. Gjennom disse dokumentene ønsker Statnett å gi alle interesserte en mulighet til å sette seg inn i helheten av våre tiltak samt å legge til rette for bred involvering. Sammen med Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021 gir det en beskrivelse av hvordan Statnett vil løse samfunnsoppdraget sitt i årene som kommer


Nettutviklingsplan 2017

Våren 2017 inviterte vi aktører og interesserte til å komme med innspill til nettutviklingsplanen vår. Høringsversjonen av nettutviklingsplanen og alle innspillene finner du i dokumentlisten under. Nettutviklingsplanen for 2017 gir et oppdatert bilde av pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. I tillegg skisseres utviklingstrekk og muligheter for videre utvikling av nettet helt fram mot 2035-40. Sammen med Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021 gir Nettutviklingsplan for 2017 en beskrivelse av hvordan Statnett vil løse samfunnsoppdraget sitt i årene som kommer.

 

Foto: Johan Wildhagen

Tidligere utgaver

Investeringsoversikten for 2016

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2013

Publisert - Sist oppdatert