Nettutviklingsplan 2017

Nettutviklingsplan 2017 beskriver situasjonen for det norske sentralnettet og gir en analyse av utviklingen for denne delen av strømnettet de neste årene.

Nettutviklingsplan (NUP) 2017 gir et oppdatert bilde av pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. I tillegg skisseres utviklingstrekk og muligheter for videre utvikling av nettet helt fram mot 2035-40. Sammen med Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021 gir Nettutviklingsplan 2017 en beskrivelse av hvordan Statnett vil løse samfunnsoppdraget sitt i årene som kommer.


Her kan du lese og laste ned Nettutviklingsplan 2017

 

Vedlegg til Nettutviklingsplan 2017:

Samfunnsøkonomisk vurdering av forventede nettinvesteringer

Kostnadsutvikling investeringsprosjekter 

 

Våren 2017 inviterte vi aktører og interesserte til å komme med innspill til nettutviklingsplanen vår. Høringsversjonen av nettutviklingsplanen og alle innspillene finner du i dokumentlisten under. 

Publisert - Sist oppdatert