Nettutviklingsplan 2017

Statnetts nettutviklingsplan beskriver utviklingstrekk ved kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Nettutviklingsplan 2017 er nå lagt ut for høring. Høringsfristen er 31. mai.

Nettutviklingsplan (NUP) 2017 gir et oppdatert bilde av pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. I tillegg skisseres utviklingstrekk og muligheter for videre utvikling av nettet helt fram mot 2035-40. Sammen med Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021 gir NUP en beskrivelse av hvordan Statnett vil løse samfunnsoppdraget sitt i årene som kommer.


Statnett ønsker gjennom disse planene å gi alle interesserte en mulighet til å sette seg inn i helheten av våre tiltak, og å legge til rette for bred involvering.

 

Her finner du høringsversjonen av NUP 2017 for gjennomlesing og nedlasting.

 

Kom med innspill

Statnett inviterer aktører og interesserte til å komme med innspill til planen. Fristen for innspill er 31.05.2017. Send innspill til epost: yngvild.pernell@statnett.no. Merk emnefeltet i eposten med "Høringsinnspill NUP 17". Endelig NUP vil bli presentert 1. oktober.  

Publisert - Sist oppdatert