Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om Sogn-Ulven.

Hvorfor må kabelforbindelsen Sogn – Ulven fornyes?

Strømkablene mellom Sogn og Ulven i Oslo er gamle og har begrenset kapasitet. Kablene må fornyes for å sikre folk i Stor-Oslo trygg strømforsyning i fremtiden. Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.


I dag går det to kabelforbindelser mellom Sogn og Ulven i Oslo. Kablene som er fra 1950- og 60-tallet nærmer seg teknisk levealder. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, må disse forbindelsene fornyes.

Hvilke gevinster gir fornyelse av kabelforbindelsen Sogn - Ulven?

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan består av rundt 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som vi kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger. Det vil legge til rette for trygg strømforsyning, gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren.

Hva slags løsning er aktuell for Sogn transformatorstasjon?

Statnett vil utrede to mulige løsninger for kabelforbindelsene mellom Sogn og Ulven: kabel i tunnel og kabel i grøft. For begge løsningene vil vi kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø, vurdere beredskap og risiko for omgivelser og gjøre økonomiske beregninger. Underveis i prosessen vil vi ha møter med lokale myndigheter og etater for å informere og få innspill.

Når skal konsesjonssøknad sendes?

Statnett planlegger å søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for Sogn - Ulven siste halvvår 2017.

Hvordan kan folk gi innspill?

Etter at Statnett har søkt konsesjon for kabelforbindelsen Sogn-Ulven, vil Norge Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sende ut konsesjonssøknaden ut på høring, og de vil holde folkemøter i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden, der Statnett vil delta. 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på storoslo@statnett.no.