Spørsmål og svar om prosjektet

Ofte stilte spørsmål om Smestad transformatorstasjon

Når skal arbeidene med kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn være ferdig?

Selve tunnelen er planlagt ferdig siste halvdel av 2019. Når tunnelen er ferdigstilt skal kablene på plass. Idritsetting av hele anlegget er planlagt til 2021. 

Hvordan vil vi som bor i nærheten av tunnelen merke arbeidene?

Tunnelen sprenges både fra Sogn og Smestad. Ved sprengning vil du som beboer i nærområdet føle at huset rister. Dette vil kunne oppleves som dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten små og faren for at det skal oppstå skader er minimal. Mennesker og dyr kan allikevel være følsomme for denne typen vibrasjoner, og kan merke disse på lange avstander. Rystelsene vil for mange oppleves som ubehagelige og skremmende, men huset ditt tåler dette helt fint. 

 

I tillegg til sprengningene vil du også kunne høre støy fra pigging og boring. Hvor mye støy dere vil høre fra arbeidene er avhengig av blant annet avstand til huset ditt og kvaliteten på fjellet. Arbeidene vil merkes mest når de er like ved huset ditt, men rystelser kan merkes også et stykke unna. 

 

På denne siden kan du følge med på hvor langt arbeidene har kommet og hvor langt unna vi er huset ditt. 

 

Vi følger myndighetenes grenseverdier for vibrasjoner ved sprengningsarbeider og har instasllert vibrasjonsmålere i området der sprengning foregår for å kontrollere at rystelsene er under grenseverdien som er satt for hus. 

 

Når kabelanlegget er ferdig vil det ikke være synlig eller til sjenanse for beboere i området. Vi beklager ulempene anleggsperioden medfører. 

Tåler boligen min sprengningene?

Ved sprengning vil du som beboer i nærområdet føle at huset rister. Dette vil kunne oppleves som dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten små og faren for at det skal oppstå skader er minimal. Mennesker og dyr kan allikevel være følsomme for denne typen vibrasjoner, og kan merke disse på lange avstander. Rystelsene vil for mange oppleves som ubehagelige og skremmende, men huset ditt tåler dette helt fint. 

Vi har satt ut rystelsesmålere for å følge med på at vi holder oss under de grenseverdiene som er satt. Ved alle sprengninger som er blitt utført har vi vært langt under disse grensene. 

Dersom du mener sprengningene har ført til skader på boligen din er det viktig du sier ifra så raskt som mulig ved å sende en epost til storoslo@statnett.no

Hvorfor varsler dere ikke sprengning med sirener?

Sirener brukes når man driver med sprengningsarbeid over bakken, da det da vil kunne være en fare for steinsprut. Nå som vi er et stykke inn i tunnelen er ikke dette gjeldende lenger, og derfor varsler vi nå med SMS. Dette er fordi det er det minst forstyrrende for nærområdet. 

For å melde deg på SMS-varsling, gå inn på www.nabovarsling.no for å registrere mobilnummeret ditt. Du vil da få varsling ca. 30 minutter før sprengning. 

Jeg ønsker ikke å bo hjemme under anleggsarbeidene. Kan dere hjelpe meg?

Dersom du har behov for alternativ overnatting, kan du søke om det ved å sende en e-post til storoslo@statnett.no. I søknaden er det viktig at du skriver en kort begrunnelse for hvorfor du/dere søker alternativ overnatting. Alternativ overnatting er i dette tilfellet hotell. 

Når starter arbeidene med å bygge nye Sogn transformatorstasjon?

På Sogn transformatorstasjon er det satt i gang forberedende arbeider for å gjøre klart til den nye stasjonen. Disse arbeidene er planlagt ferdig til 1. november 2018. 

 

Oppstart av bygging av nye Sogn transformatorstasjon er planlagt til første kvartal 2019. Idriftsettelsen av den nye stasjonen er planlagt i 2021. 

Hvorfor må kabelforbindelsen Smestad-Sogn fornyes?

Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle og har begrenset kapasitet. Kablene må fornyes for å sikre folk i Stor-Oslo trygg strømforsyning i fremtiden. Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med 30 prosent, og det forventes å øke i årene som kommer. Dagens hovedstrømnett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

 

I dag går det to jordkabler mellom Smestad og Sogn i Oslo. Kablene som er fra 1955 og 1977 har nådd teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, haster det med å få skiftet ut disse kablene.

Hvorfor må Sogn transformatorstasjon oppgraderes?

Sogn transformatorstasjon i Oslo er gammel og har begrenset kapasitet, samtidig forventes strømforbruket i regionen å øke. Stasjonen som er fra 1949, har nådd forventet levealder og må oppgraderes. En fornyelse av stasjonen vil øke forsyningssikkerheten i Oslo.

Hva slags løsning er valgt fra Sogn transformatorstasjon?

Statnett har fått konsesjon til å bygge et gassisolert kompaktanlegg (SF6-anlegg) på Sogn. Et kompaktanlegg vil ta betydelig mindre plass enn dagens luftisolerte anlegg. Deler av dagens anlegg er planlagt revet, men må være i full drift mens det nye anlegget bygges.

Hvorfor må Smestad transformatorstasjon oppgraderes?

Smestad transformatorstasjon i Oslo er gammel og har begrenset kapasitet, samtidig forventes strømforbruket i regionen å øke. Stasjonen som er fra 1952, har nådd forventet levealder og må oppgraderes. En fornyelse av stasjonen vil øke forsyningssikkerheten i Oslo.

Hvorfor skal nye Smestad transformatorstasjon bygges som kompakt stasjonsanlegg (SF6)?

Dagens stasjon ligger inne i et fjellanlegg, hvor det er begrenset med plass. For å kunne bygge nytt, samtidig som det eksisterende er i drift er det nødvendig å bygge kompakt. SF6-anlegg er kompakte og krever mye mindre plass enn et konvensjonelt anlegg. Ut fra en helhetlig vurdering anser vi et kompakt stasjonsanlegg (SF6) som den beste løsningen for forsyningssikkerheten og omgivelsene.