Abonnér på varsel om sprenging

Få SMS 30 minutter før sprenging.

Tunnelarbeidene mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner er nå igang, og det er mulig å abonnere på varsel om sprengning. 

nabovarsling.no kan du registrere mobilnummeret ditt, 

Publisert - Sist oppdatert