Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om Liåsen transformatorstasjon.

Hvorfor er det behov for Liåsen transformatorstasjon?

Kapasiteten i hovedstrømnettet som forsyner oslofolk med strøm er i ferd med å bli brukt opp samtidig som strømforbruket øker. Liåsen transformatorstasjon vil sikre folk trygg strømforsyning i fremtiden, samt legge til rette for befolkningsvekst, byutvikling og kollektivtransport.

 

Siden 1990 er det gjort få investeringer i sentralnettet i Stor-Oslo. Samtidig har strømforbruket økt med 30 prosent. Nå har forbruket økt så mye at den ledige kapasiteten i strømnettet er i ferd med å bli spist opp. Strømforbruket forventes å vokse også i årene som kommer. Dagens nett har for lav kapasitet til å tåle fremtidens strømforbruk.

 

Liåsen transformatorstasjon er nødvendig for å sikre trygg strømforsyning til Oslo sør og deler av Follo i fremtiden. Strømforbruket i området har økt de siste årene og forventes å øke fremover. En av årsakene til det er utbyggingsplaner for Gjersrud-Stensrud. Jernbaneverket planlegger også en ny omformerstasjon som vil ha behov for strømleveranse når Follo-banen settes i drift.

 

Det har lenge vært planer om en ny transformatorstasjon sør i Oslo. Statnett la for første gang frem konkrete planer om en ny transformatorstasjon på Liåsen i alternativanalysen for Nettplan Stor-Oslo i 2012. Liåsen transformatorstasjon vil koble sammen Statnett sine 420 kV ledninger med Hafslund Nett sine ledninger og kabler. Dette er en effektiv måte å øke kapasiteten til området.

Hvilke gevinster bidrar Liåsen transformatorstasjon med?

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan består av rundt 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som vi kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger. Det vil legge til rette for trygg strømforsyning, gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren.

Hvor skal stasjonen ligge?

Transformatorstasjonen skal ligge sør i Oslo ved Liåsen som er i nærheten av Klemetsrud/Grønmo. Eksakt plassering av ny transformatorstasjon er ikke bestemt ennå. Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE der to alternative plasseringer er skissert. Konsesjonssøknaden finner du her

Når starter arbeidene med å bygge Liåsen transformatorstasjon?

Statnett sendte konsesjonssøknad til NVE i slutten av 2017. Starttidspunkt for bygging av stasjonen avhenger av når vi får et konsesjonsvedtak.