Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om Hamang transformatorstasjon.

Hvorfor bygger vi?

På grunn av høy alder og begrenset ytelse er det behov for fornying og oppgradering av trafoparken og kontrollanlegget på Hamang stasjon.

 

Stasjonen er viktig for strømforsyningen til forbrukere i Asker og Bærum. Dersom ikke eldre komponenter fornyes eller oppgraderes, kan dette medføre strømbrudd.

 

Økning i strømforbruket medfører behov for 132 kV forsyningsspenning. Det er ikke tilgjengelig på Hamang i dag. Med en oppgradering vil det bli lagt opp til 132 kv på stasjonen.

Vil det komme støy fra de nye anleggene?

Nye Hamang stasjon vil bli plassert på vestsiden av E16 og dermed vil støynivået fra stasjonen bli betydelig redusert. Valg av støysvake transformatorer vil også være med på å redusere avgitt støy fra stasjonen.

Hvilke bygninger skal rives?

Når nye Hamang stasjon er i drift, vil alle anlegg på østsiden av eksisterende E16 rives. Grunnet Statens Vegvesens prosjekt ved E6, vil noen bygninger bli revet i 2014-15. Det gjelder enebolig på vestsiden av E16, master, deler av lagerbygg og mindre konstruksjoner på dagens Hamang stasjonsområde. I tillegg vil eksisterende bygg som står inne på Hamanggården bli revet. 

Når blir linja til Berger revet?

47 kV-linja Hamang-Berger er eid av Hafslund Nett. Når Statnett har fornyet og oppgradert Hamang stasjon til 132 kv forsyningsspenning, er alt lagt til rette for at Hafslund Nett kan legge Berger stasjon over på det nye spenningsnivået, og da kan også eksisterende linje Hamang-Berger rives. Men dette er det det Hafslund Nett som beslutter.

 

Nye Hamang stasjon forventes ferdigstilt tidligst 2023.