Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om Hamang-Bærum-Smestad

Hvorfor må forbindelsen Hamang-Bærum-Smestad fornyes?

Hovedstrømnettet i Oslo og Akershus er gammelt og veksten i strømforbruket øker. Derfor må forbindelsen mellom Hamang og Smestad transformatorstasjoner fornyes for å sikre folk trygg strømforsyning også i fremtiden. Statnett er nå i gang med å utrede hvordan strømforbindelsen kan moderniseres på best mulig måte.

 

Dagens luftledning mellom Hamang og Smestad fra 1952, nærmer seg teknisk levealder og må fornyes. I tillegg kan veksten i strømforbruket i Oslo og Akershus komme ganske raskt, ifølge forbruksprognosene for Nettplan Stor-Oslo.

 

For å håndtere forbruksveksten vil vi starte med tiltak der vi får økt kapasiteten raskest. På kalde vinterdager forsynes Stor-Oslo fra vest og det er derfor behov for å forsterke en av forbindelsene som kommer vestfra.

 

En fornyet forbindelse fra Hamang til Smestad vil være raskest å bygge og er gunstig å få på plass for kraftsystemet. Statnett starter derfor utredningen av en fornyet forbindelse fra Hamang til Smestad som skal erstatte dagens luftledning på 300 kV.

 

Bærum transformatorstasjon ligger mellom Hamang og Smestad. Denne stasjonen må også oppgraderes.

Hva skal Statnett utrede?

Statnett skal nå utrede ulike alternative løsninger for forbindelsen Hamang-Smestad. Det er viktig for oss å skaffe nok kunnskap til å sikre et solid beslutningsgrunnlag.

 

Siden deler av dagens luftledningstrasé går gjennom etablerte boligområder i Bærum og Oslo, vil både luftledning og jordkabel bli vurdert i utredningsarbeidet. I tillegg vil det bli foretatt samfunnsøkonomiske vurderinger, og vi vil kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø.

Vil dere søke konsesjon på både ledning- og kabelløsning?

Det er for tidlig å si. Det er det vi skal få mer kunnskap om gjennom det utredningsarbeidet vi er i gang med. Siden deler av dagens luftledningstrasé går gjennom etablerte boligområder i Bærum og Oslo, vil både luftledning og jordkabel bli vurdert i utredningsarbeidet. I tillegg vil det bli foretatt økonomiske vurderinger, og vi vil kartlegge bebyggelse, infrastruktur, veier og miljø. Etter en totalvurdering av kunnskapen vi får gjennom utredningsarbeidet vil vi avgjøre hva vi velger å søke konsesjon på.

Når skal konsesjonssøknaden sendes?

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon, på nyåret 2019. NVE vil i forbindelse med konsesjonsbehandlingen sende søknaden på høring, og alle berørte vil få mulighet til å uttale seg. Konsesjoner i energisektoren behandles etter energiloven.

Hvordan kan folk gi innspill?

Etter at utredningsarbeidet er gjennomført, vil Statnett søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for ny 420 kV forbindelse mellom Hamang-Bærum-Smestad. I NVEs behandling av konsesjonssøknaden vil det gjennomføres høring, der alle berørte parter vil få mulighet til å uttale seg. Konsesjonen vil bli behandlet etter energiloven.