Hvorfor nytt strømnett? Bli kjent med Nettplan Stor-Oslo

Sentralnettet som transporterer strøm i og rundt Oslo er gammelt. Nettet må fornyes og forsterkes for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger. "Nettplan Stor-Oslo" er en overordnet plan for hvordan kraftnettet i regionen kan utvikles for fremtiden.

 

Single Video uten deling

 

Vi er avhengig av en sikker strømforsyning

Vi er helt avhengig av strøm, og vi forventer strøm i stikkontakten akkurat når vi trenger den. I et moderne byliv vil selv korte strømbrudd få konsekvenser for næringsliv, offentlige virksomheter og husholdninger.

Fremtiden er elektrisk

Det totale strømforbruket har økt med mer enn 30 prosent siden 1990, men det er usikkert hvordan fremtidens strømforbruk vil utvikle seg. Befolkningsveksten vil øke forbruket, mens energieffektivisering, fjernvarme og ”smartgrid”-løsninger kan dempe veksten noe. Dette endrer likevel ikke behovet for å oppgradere sentralnettet. Vi blir stadig mer avhengig av strøm. Bare tenk på hvor mange elektriske apparater som man ikke hadde for 40 år siden. Det er ingen tvil om at fremtiden er elektrisk.

 

Hvor avhengig er du av strøm? Trykk på lysbryteren for å finne det ut...

 

 

Nettet må kunne tåle morgendagens forbruk

Det eksisterende sentralnettet dekker dagens behov, men sterk forbruksvekst de siste 20 årene har ført til at ledig kapasitet er tatt i bruk, og det er ikke rom for vesentlig vekst. Derfor må nettet fornyes. 

 

Hvorfor må vi planlegge for den kaldeste dagen?

Det er den ene timen i året hvor forbruket er aller høyest som avgjør hvordan nettet må dimensjoneres. Det er en iskald vintermorgen når panelovnene står på fullt, kaffetrakteren er på, alle lamper er tent og enda en i familien skal dusje at hovedstrømnettet i Oslo opplever maksimal belastning. Sentralnettet må være dimensjonert for å tåle dette. 

 

Hvor mye strøm vil vi bruke i 2050?

Det er knyttet stor usikkerhet til fremtidig strømforbruk i Oslo og Akershus frem mot 2050. Befolkningsvekst og nytt forbruk vil gi økt strømforbruk, selv om energieffektivisering kan bidra til å bremse veksten. Vi vet helt sikkert at nettet må rustes opp, men forbruksutviklingen vil kunne påvirke hvor raskt dette må skje. 


Til toppen