Namsos - Surna

Statnett har fått endelig vedtak på å bygge en ny kraftledning fra Namsos i Nord-Trøndelag via Fosenhalvøya til Surnadal i Møre og Romsdal.

Denne kraftledningen bygges for å kunne knytte planlagt vindkraftproduksjon til sentralnettet. Olje- og energidepartementet har gitt endelig vedtak på utbygging av 3,7 TWh ny kraftproduksjon på Fosen og i Snillfjordområdet.

 

Statnett bygger denne forbindelsen i to byggetrinn. Namsos-Åfjord (planlagt ferdigstillelse 2019), Snilldal-Surna (planlagt ferdigstillelse 2019) og strekningen mellom Åfjord og Snilldal vil bygges noe senere. 

 

Statnett har en god dialog med vindkraftaktørene og vi har sammen utarbeidet en felles fremdriftsplan som gjør det mulig å realisere både vindkraftutbygging og kraftledning innen utgangen av 2020.