Mauranger-Jukla-Eidesfossen
132 kV kraftledning

Dagens ledning fra Mauranger, via Jukla til Eidesfossen har en spenning på 66 kV og en rest-levetid på 10-15 år. I nordre Kvinnherad, Jondal og vestre Ullensvang skal det nå bygges ut flere nye småkraftverk, noe som vil øke behovet for overføringskapasitet for å få strømmen fram til markedet.

Fordi denne ledningen er gammel og har begrenset kapasitet i forhold til det økende behovet, planlegger Statnett å skifte den ut med en ny ledning med en spenning på 132 kV. 

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Konsesjonssøknad er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat. Du kan lese søknaden på prosjektets dokumentside

Planlegging
Utbygging

Nyheter om prosjektet