Troms Kraft Nett AS


Tony Molund | tony.molund@tromskraft.no | 01.06.2015

TKN har ingen ytterligere kommentarer annet enn at vi er fornøyd med tendensene vi ser i utbygginen av Sentralnettet i Nord-Norge, i lys av den eksisterende byggingen av 400kV til Balsfjord og neste etappe videre til Skaidi. TKN stiller seg positiv til en konseptutredning av videre utviklingen av sentralnettet.
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 5.1 Region Nord