Norsk Hydro ASA


Stein Øvstebø | stein.ovstebo@hydro.com | 01.06.2015

Hei, oversender Hydros høringsuttalelse.
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje
  • Kapittel 5.2 Region Midt
  • Kapittel 5.4 Region Sør
  • Kapittel 5.3 Region Vest