BKK Produksjon AS, Kokstadvegen 37, 5020 Bergen


Erik Spildo | erik.spildo@bkk.no | 01.06.2015

Vedlagt høringsuttale for BKK Produksjon AS
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 5.3 Region Vest
  • Kapittel 5.6 Mellomlandsforbindelser