Mørenett AS


Jan-Egil Torvnes | jet@morenett.no | 28.05.2015

I tillegg til de kommentarene som er kommet fra Istad AS v/Tor Rolv Time har Mørenett følgende kommentar: Faktaboks KVU Nyhamna side 81, siste avsnitt: Det bemerkes at i de underliggende rapporter som sammenligner nåverdien av alternativene, er nåverdien som er benyttet for Ørskog-Nyhamna alternativet, svært høy. Dette skyldes bl.a. at det er tatt med sanering av et topp moderne 420 kV SF6-anlegg på Nyhamna, noe som må kunne unngås. Det er også benyttet svært lave verdier for vedlikeholdskostnader i de andre alternativene, ca. 0.25% - 0,5 % av nyverdi. Vanlig innarbeidet praksis er å benytte 1% - 1,5%. I følge Statnett (ref. regionale møter for presentasjon av NUP i Trondheim 24. april 2015) er det overordnet målsetting for Statnett å redusere antall stasjonsanlegg (bryteranlegg). Det stegvise alternativet som er aktuelt i stedet for Ørskog-alternativet, inneholder to nye store 420 kV stasjonsanlegg i Isfjorden og Istad samt en ny 420 kV kraftlinje i et ellers svært belastet kraftlinjeområde. Alternativet fra Ørskog til Nyhamna vil trolig gi en enkel konsesjonbehandling, siden dette alternativet er gitt konsesjon på tidligere av NVE (stoppet i OED), og vil trolig raskt kunne gjennomføres. Vi ser nå også at det er usikkerhet rundt ferdigstillelsen av 420 kV forbindelsen Ørskog-Sogndal. En forbindelse til Nyhamna vil dermed kunne inngå som en sikring av forsyningen til Sunnmørsregionen og evt. også i en videre ytre 420 kV forbindelse nordover. Det vises for øvrig til Mørenett sine kommentarer oversendt på e-post til Arne Utne 29.01.2015 og til Tor Rolv Time 26.03.2015.
Innspillet gjelder: