Silex Gas Norway AS


Camilla Gautestad, Technical and HSEQ Director | camilla.gautestad@silexgas.com | 04.06.2015

Silex Gas Norway AS eier 6,102 % av gass prosessering og transportsystemet Gassled som leverer hoveddelen av norsk gass som eksporteres til Storbritania og kontinentet. Prosesseringsanleggene Kollsnes og Kårstø er en del av Gassled systemet og spiller en helt sentral rolle for å sikre stabile gassleveranser til markedet. Sikker og pålitelig strømforsyning til disse anleggene er i så måte av helt avgjørende betydning. Silex Gas Norway AS støtter derfor høringskommentaren fra Norsk Olje & Gass i brev til Statnett datert 2.juni 2015. Det er av sentral betydning at det ved den videre utvikling av den såkalte SKL ringen, som forsyner Kårstø, blir lagt stor vekt å finne utbygningsløsninger som sikrer forsyningen både i gjennomføringsfasen og i den endelige nettløsningen.
Innspillet gjelder: