IndustriEl AS


Helge Stanghelle | post@industriel.no | 04.06.2015

Se vedlagt høringsuttalelse.
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje
  • Kapittel 4: Utviklingstrekk og overføringsbehov mot 2035