Solveig Gas Norway AS


Atle Jan Gundersen, Technical & HSEQ Director | atle.gundersen@solveiggas.no | 04.06.2015

Solveig Gas Norway AS eier ca. 25 % av gass prosessering og transportsystemet Gassled som leverer hoveddelen av norsk gass som eksporteres til Storbritania og kontinentet. Gassled omfatter prosesseringsanleggene Kollsnes og Kårstø. Sikker og pålitelig strømforsyning til disse anleggene er av avgjørende betydning for drift og sikker leveranse fra disse anleggene. Solveig Gas støtter derfor høringskommentaren fra Norsk Olje&Gass i brev til Statnett datert 2.juni 2015. I tillegg til punktene nevnt i høringskommentaren, vil vi be om at det i den videre utvikling av den såkalte SKL ringen, som forsyner Kårstø, blir lagt stor vekt å finne utbygningsløsninger som sikrer forsyningen både i gjennomføringsfasen og i den endelige nettløsningen.
Innspillet gjelder: