Norsk olje og gass


Erling Kvadsheim | firmapost@norog.no | 03.06.2015

Se vedlagt høringsinnspill.
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 5.1 Region Nord
  • Kapittel 5.2 Region Midt
  • Kapittel 5.3 Region Vest
  • Kapittel 2: Strategi og samlet investeringsnivå for Statnetts prosjektportefølje