Istad Nett (som utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal)


Tor Rolv Time | tor.time@istad.no | 21.05.2015

Høringsuttalelse meldt inn 21.5.2015 via innmeldingssystem på http://www.statnett.no/Nettutvikling/Last-ned-Nettutviklingsplan-2015/ Høringen gis av Istad Nett som utredningsansvarlig for regionalnettet for Møre og Romsdal, og er i kapittel 5 begrenset til underkapittel 5.2 Region Midt. Kapittel 4: ---------- Figur 10: Vestre og høyre figurdel må bytte plass, alternativt må figurtekst tilpasses. Synes det er fornuftig at Statnett nå har valgt å benytte ett sentralt forventningsscenario supplert med sensitiviteter og alternative scenarioer som er tilpasset prosjektene og problemstillingene som det blir sett på (side 44). Potensialet for elektrifisering er vurdert og oppgitt for i Norsk transportsektor, mens forventningen kun er oppgitt for Norden (side 53). Kapittel 5: --------- Faktaboks KVU Nyhamna side 81, tekst under siste overskrift: Det er ikke oppgitt at hva/hvilket område angitt N-1 kapasitet i dag (250 MW) og med tiltak (900 MW) gjelder. Det bør oppgis at kapasitetene gjelder Romsdalhalvøya/Nyhamna, slik at en ikke kan misforstå dette til å gjelde kun Nyhamna. 2. avsnitt side 80: «…Særlig på Møre og i ….» Hva menes med Møre? Sunnmøre og Nordmøre, Møre og Romsdal eller noe annet? Faktaboks Ørskog-Sogndal side 83: Det bør kanskje tilføyes at etablering av nye transformatorstasjoner også var avgjørende for å kunne sanere 132 kV nett. Savner omtale av kapasitetsbegrensninger (ledig kapasitet) for ny produksjon på deler av Nordmøre (sentralnettsledningen 132 kV Ranes-Aura er begrensende), og vurderinger rundt etablering 420/132 kV transformering i Trollheim, jf. høring av ordning for tildeling av ledig nettkapasitet for ny produksjon, deres ref. 15/00961-1 Øvrig: ----- Viser for øvrig til løpende dialog og informasjonsutveksling.
Innspillet gjelder:
  • Kapittel 4: Utviklingstrekk og overføringsbehov mot 2035
  • Kapittel 5.2 Region Midt