Ofte stilte spørsmål

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene knyttet til prosjektet.

Hvorfor bygger vi?

Lakselv stasjon sto ferdig i 1974 og nærmer seg normal teknisk levetid.Reinvesteringsbehovet er etter hvert blitt stort, både ift apparat- og kontrollanlegg samt bygningsmasse. Stasjonen er et geografisk midtpunkt for Finnmark og fungerer i dag som oppmøtested for de ansatte og benyttes daglig. Oppgraderingen vil bedre personsikkerheten, forsyningssikkerheten og miljøsikkerhet.  

Når vil arbeidet være ferdig?

Arbeidene ved stasjonen vil pågå fram til sommeren 2015.

Hva koster den nye stasjonen?

Kostnaden for stasjonsoppgraderingen er beregnet til ca 140 - 160 MNOK.