Nærbilde av islolasjonsskåler på en høyspentledning med blå himmel
Kristiansand - Bamble
Spenningsoppgradering av kraftnettet fra eksisterende 300 kV- til 420 kV-ledninger

Statnett har oppgradert spenningsnivået fra eksisterende 300 kV til 420 kV-ledninger mellom Kristiansand og Bamble. I tillegg er transformatorstasjonen i Kristiansand (Vennesla utvidet), og det er bygget ny transformatorstasjon i Arendal (Froland) og Bamble. Dette er gjort for å styrke forsyningssikkerhet på Sørlandet, samt å tilrettelegge for økt bruk av kraft i regionen.

Prosjektet er en del av Østre korridor og ble satt i drift høsten 2014.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet er ferdigstilt

Område
Kartillustrasjon på prosjektområdet til Østre korridor