Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne svar på ofte stilte spørsmål.

Hvorfor er behov og tiltak vurdert etter 2020?

Det er mange planer og et stort potensial for vekst i både forbruk og produksjon av kraft i Finnmark. Petroleumsnæringen trekker nordover og det er stor letevirksomhet i Barentshavet. Samtidig er det stor usikkerhet i utviklingen på noe lenger sikt. Med bakgrunn i dette besluttet Statnett høsten 2014 å lage en konseptvalgutredning for Nord-Norge nord for Balsfjord (KVU Nord).

Gjennom denne analysen ønsket vi å drøfte hva som kan utløse behov for nytt sentralnett i Finnmark etter at Balsfjord-Skaidi er bygget, samt å sette de enkelte delstrekningene inn i en større sammenheng. På denne måten ønsker vi å oppnå en helhetlig og koordinert utvikling av kraftsystemet i Finnmark, der de første tiltakene passer inn i et langsiktig bilde.

Hva betyr det for analysen at Statnett likevel ikke er kommet til Skaidi i 2020 som forutsatt?

Som en forutsetning for analysen av behov og tiltak lå investeringsbeslutning fra prosjekt Balsfjord - Skaidi fra 2014. Beslutningspunkt om oppstart, som kom sommeren 2016, var noe endret, men analysen har likevel sin fulle verdi. Hensikten er fortsatt bygging av 420 kV til Skaidi, men utsatt behov ga oss noe mere tid og dermed ble oppstart utsatt på siste strekk. Ny vurdering vil bli tatt innen 1-2 år. 

Hvor mange arbeidsmøter har dere gjennomført?

Det ble gjennomført seks arbeidsmøter igjennom prosessen:

  1. Oppstartsmøte i Alta i desember 2014
  2. Arbeidsmøte i Kirkenes februar 2015
  3. Arbeidsmøte i Hammerfest juni 2015
  4. Arbeidsmøte i Oslo november 2015
  5. Arbeidsmøte i Alta april 2016
  6. Avsluttende møte i Alta august 2016

Hvilke næringer har vært involvert i prosessen?

De som har deltatt i prosessen er aktører med større planer for nord, som kan kreve større nettkapasitet.

  • Petroleumsnæringen (alle selskap med planer for Barentshavet)
  • Gruveindustri og tradisjonell industri
  • Kraftprodusenter - vind og vann

I tillegg har regionale myndigheter og nettselskap deltatt.

Hva vil analysene brukes til?

Analysegrunnlaget som foreligger vil ligge til grunn for nettutvikling i Finnmark, og samtidig sette enkeltledninger, som måtte bli konsesjonssøkt i tiden fremover, inn i en større sammenheng.