Indre Oslofjord - Fornyelse - Nettutvikling - Statnett

Bilde av høyspentledninger ved Oslofjorden
Indre Oslofjord
Nye 420 kV sjøkabelanlegg

Indre Oslofjord

Statnett fornyer to sjøkabelforbindelser i indre Oslofjord. Det er nødvendig for å sikre god strømforsyning på det sentrale Østlandet.Forbindelsene vil også bidra til verdiskaping ved å sikre kraftutveksling til og fra Sverige.

Dagens kabelforbindelser er bygd i henholdsvis 1975 og 1958. Den ene forbindelsen fra Solberg i Hurum kommune til  Brenntangen i Vestby kommune (Solberg–Brenntangen). Den andre går fra Filtvet i Hurum kommune til Brenntangen i Vestby kommune (Filtvet–Brenntangen).

Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Statnett konsesjon for nye sjøkabler over indre Oslofjord. Vedtaket omfatter bygging og drift av sju 420 kVs sjøkabler og to nye muffehus på hver av forbindelsene Solberg-Brenntangen og Filtvet-Brenntangen.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning
Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet er nå under utbygging. Nye muffehus skal erstatte de gamle og sju nye kabler skal legges på hver av forbindelsene mellom Solberg-Brenntangen og Filtvet-Brenntangen. I 2017 ble den første kabelforbindelsen mellom Solberg og Brenntangen satt i drift. Våren og sommeren 2018 vil den siste kabelforbindelsen mellom Filtvet og Brenntangen fornyes. De gamle kablene fjernes og nye installeres i perioden fra april til august. De gamle muffehusene fjernes.

Område
Illustrasjon av Østlandet som prosjektområde

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost