Ny transformator i
Borgund transformatorstasjon

I Statnett definerer vi region vest til å være begrenset av Boknafjorden i sør, Langfjella i øst og Nordfjord i nord.

Det er planer om å realisere en rekke prosjekter som vil øke produksjonen av fornybar energi (først og fremst småkraft) i dette området de nærmeste årene. I tillegg til at de pågående ledningsprosjektene i regionen realiseres, må kapasiteten i flere av sentralnettstasjonene økes for at nettet skal ha kapasitet til å ta imot og overføre all denne nye, fornybare energien. Dette gjelder blant annet Borgund i Lærdal kommune.

Samtidig er de fleste av Statnetts planer om millioninvesteringer avhengige nettopp av at de nye fornybare prosjektene gjennomføres. Uten ny fornybar energi, er det ikke behov for kapasitetsøkningene i transformatorstasjonene. Men uten disse kapasitetsøkningene, vil altså ikke den fornybare energien kunne overføres dit den skal forbrukes. Investeringene må derfor koordineres.

Skal Statnett kunne levere ny eller økt transformeringskapasitet i de aktuelle stasjonene, er det derfor viktig med snarlig investeringsbeslutning for de aktuelle prosjektene innen fornybar energi.

Publisert - Sist oppdatert