Bilde av arbeidere som monterer isolasjonsskåler i en høyspentmast
Bjerkreim transformatorstasjon
Legger til rette for vindkraftutbygging i Sør-Rogaland

I Bjerkreim er det gitt endelig konsesjon til utbygging av vindkraft, og den planlagte Bjerkreim transformatorstasjon vil kunne knytte den nye kraftproduksjonen til sentralnettet.

Bygging av stasjonen vil pågå 2017-2019.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

•Identifisering av behov

•Konseptvalgutredninger

•Ekstern kvalitetssikring

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, grunnarbeider, transport av utstyr og materiell, bygging og montasje, strekking av liner.

Område
kartillustrasjon på prosjektområdet til Vestre korridor

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost