Ombygging av kraftledninger på Skaidi startet

Arbeidet med å bygge om 132 kV kraftledninger inn mot Skaidi stasjon er startet opp.

For å klargjøre for ny 420 kV kraftledning fra Skillemoen til Skaidi må eksisterende 132 kV kraftledninger inn mot Skaidi stasjon strekkes om. Dette arbeidet er nå startet, med plan om ferdigstillelse innen mai 2019.

 

Forespørsel på ombygging ble sendt prekvalifiserte entreprenører og italienske Rebaioli ble tildelt kontrakt i juli i år.

 

Forespørsel på kraftledning fra Skillemoen til Skaidi er nylig sendt ut, og planen er tildeling innen utgang av mai 2019 med oppstart anleggsarbeid fra høsten 2019.

 

Alle forespørsler og inngåtte kontrakter listes under Anskaffelser på prosjektsiden:

www.statnett.no/Nettutvikling/Balsfjord---Skaidi/Anskaffelser/

email Få nyhetsvarsel om dette prosjektet på epost
Publisert - Sist oppdatert