Balsfjord - Skaidi - Ny kraftledning

Gå til RSS-strøm

Anskaffelser

Planlagte og aktive forespørsler

Forespørselsdato Tittel Kategori Tilbudsfrist
06/2018 Design and Build Contract for SVC Plant for Skillemoen Substation Annet 11.09.2018
09/2018 Construction of 420 kV transmission line Skillemoen- Skaidi Bygg / anlegg: ledning generell 01.02.2019

Inngåtte kontrakter

Tittel Leverandør Kontraktsdato
Reconstruction of 132 kV transmission line next to Skaidi substation Rebaioli S.p.A 10.08.2018
Design and build contract for Skillemoen Substation Jacobsen Elektro AS. Underentreprenør: Ulf Kivijervi AS 27.11.2017
Design and Build Contract for Skaidi GIS Substation Siemens AS 19.06.2017
Vei- og grunnarbeider for Skillemoen transformatorstasjon Anlegg Nord AS 10.03.2017
Vei- og grunnarbeider på Skaidi transformatorstasjon Nettbyggern AS 26.09.2016
Ny 420 kV-linje Reisadalen-Skillemoen Eltel Networks AS 07.09.2016
Ny 420 kV-linje Balsfjord-Reisadalen Rebaioli S.p.A 07.09.2016
Filming av ledningstrase og spesifiserte veier mellom Balsfjord og Skaidi HELI-TEAM AS 01.08.2016
Brønnboring for privat drikkevannsforsyning Nordnorsk Brønnboring AS/ Hålogaland brønn og energiboring AS 18.05.2016
Midlertidig kabling på Skaidi transformatorstasjon Infratek Norge AS. Underleverandør for maskinentreprise: Svein Thomassen AS 02.05.2016
Nye endemaster for Hammerfest 1 og 2 ledninger på Skaidi transformatorstasjon LinjePartner AS. Underleverandør for maskinentreprise: Svein Thomassen AS 02.05.2016
Adkomstvei til Skillemoen transformatorstasjon Anlegg Nord AS 02.05.2016
Utbedring av bro i Kitdalen, Storfjord kommune Pedersen Maskin AS 11.04.2016
Baseplasser og transportveier Balsfjord-Skaidi For strekningen Balsfjord - Reisadalen: Bjørkeng Anleggsdrift AS. For strekningen Reisadalen - Skillemoen: Kåre Kristensen AS. For strekningen Skillemo - Skaidi: Pedersen Maskin AS 01.04.2016
Flytting av 6 kV linje i Norddalen, Storfjord kommune Troms Kraft entrprenør AS 18.03.2016
For- og etterundersøkelse av 420 kV-kraftlednings påvirkning på rein Naturrestaurering AS 07.03.2016
Technical Enginering - Skillemoen and Skaidi Substations Mott MacDonald 03.03.2016
Skogrydding SB Skog AS 01.03.2016
Ombygging 132 kV-linje Signaldalen og Reisadalen Nettpartner as 30.10.2015
Grunnundersøkelser med geotekniske vurderinger Multiconsult as 09.06.2015
Fasilitering leverandørkonferanse Alta næringsforening 11.05.2015
Grunnundersøkelser Reisadalen-Kåfjord Daniel Jakobsen as 25.09.2014
Publisert - Sist oppdatert