Balsfjord - Skaidi - Ny kraftledning

Gå til RSS-strøm

Anskaffelser

Planlagte og aktive forespørsler

Forespørselsdato Tittel Kategori Tilbudsfrist
04/2018 Reconstruction of 132 kV transmission line next to Skaidi substation Bygg / anlegg: ledning generell 22.05.2018
06/2018 Design and Build Contract for SVC Plant for Skillemoen Substation Annet 11.09.2018

Inngåtte kontrakter

Tittel Leverandør Kontraktsdato
Design and build contract for Skillemoen Substation Jacobsen Elektro AS. Underentreprenør: Ulf Kivijervi AS 27.11.2017
Design and Build Contract for Skaidi GIS Substation Siemens AS 19.06.2017
Vei- og grunnarbeider for Skillemoen transformatorstasjon Anlegg Nord AS 10.03.2017
Vei- og grunnarbeider på Skaidi transformatorstasjon Nettbyggern AS 26.09.2016
Ny 420 kV-linje Reisadalen-Skillemoen Eltel Networks AS 07.09.2016
Ny 420 kV-linje Balsfjord-Reisadalen Rebaioli S.p.A 07.09.2016
Filming av ledningstrase og spesifiserte veier mellom Balsfjord og Skaidi HELI-TEAM AS 01.08.2016
Brønnboring for privat drikkevannsforsyning Nordnorsk Brønnboring AS/ Hålogaland brønn og energiboring AS 18.05.2016
Midlertidig kabling på Skaidi transformatorstasjon Infratek Norge AS. Underleverandør for maskinentreprise: Svein Thomassen AS 02.05.2016
Nye endemaster for Hammerfest 1 og 2 ledninger på Skaidi transformatorstasjon LinjePartner AS. Underleverandør for maskinentreprise: Svein Thomassen AS 02.05.2016
Adkomstvei til Skillemoen transformatorstasjon Anlegg Nord AS 02.05.2016
Utbedring av bro i Kitdalen, Storfjord kommune Pedersen Maskin AS 11.04.2016
Baseplasser og transportveier Balsfjord-Skaidi For strekningen Balsfjord - Reisadalen: Bjørkeng Anleggsdrift AS. For strekningen Reisadalen - Skillemoen: Kåre Kristensen AS. For strekningen Skillemo - Skaidi: Pedersen Maskin AS 01.04.2016
Flytting av 6 kV linje i Norddalen, Storfjord kommune Troms Kraft entrprenør AS 18.03.2016
For- og etterundersøkelse av 420 kV-kraftlednings påvirkning på rein Naturrestaurering AS 07.03.2016
Technical Enginering - Skillemoen and Skaidi Substations Mott MacDonald 03.03.2016
Skogrydding SB Skog AS 01.03.2016
Ombygging 132 kV-linje Signaldalen og Reisadalen Nettpartner as 30.10.2015
Grunnundersøkelser med geotekniske vurderinger Multiconsult as 09.06.2015
Fasilitering leverandørkonferanse Alta næringsforening 11.05.2015
Grunnundersøkelser Reisadalen-Kåfjord Daniel Jakobsen as 25.09.2014
Publisert - Sist oppdatert