Balsfjord - Skaidi
Ny 420 kV-ledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark

Balsfjord - Skaidi

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

 

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet er nå igang med bygging av ledning fra Balsfjord til Reisadalen, og Reisadalen til Skillemoen. Både stasjonen ved Skaidi og Skillemoen er påbegynt.

Siste strekning, fra Skillemoen til Skaidi vil starte opp høsten 2019. Forberedende arbeid og anskaffelsesprosess er startet.

Område
Kartillustrasjon på prosjektområde for Ofoten-Hammerfest

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost