Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svar på de meste vanlige spørsmål:

Hvilke kommuner er berørt?

Det er to kommuner som blir direkte berørt: Porsanger og Lebesby kommune.

Hvorfor bygger vi?

I dag er det kun én 132 kV ledning på streknigen, og ut fra et kortsiktig behov for reinvestering og et antatt behov for ledning flere ledninger på strekningen, har vi startet konsesjonsprosess for ny ledning. 

Hva er fremdriftsplanen?

Konsesjonssøknad planlegges sendt NVE sommeren 2017. 

Hvor lang blir ledningen?

Ledningen vil bli ca 85 lang.

Hvorfor utredes sjøkabel over Porsangerfjorden?

Strekningen Lakselv - Adamselv er en del av strekningen Skaidi-Varangerbotn som tidligere er meldt til NVE. Her er det satt krav om utredning av sjøkabel over Porsangerfjorden. Når kun deler av strekningen skal utredes og søkes konsesjon på, så må likevel alternativet med sjøkabel utredes. Om det viser seg samfunnsøkonmisk lønnsomt med sjøkabel vil ny ledning gå fra Skaidi til Adamselv og ikke via stasjon i Lakselv.