Ny dato for oppstart av nytt system for intradaghandel

Det europeiske prosjektet for å utvikle et felles handelssystem for intradaghandel (XBID) i kraftmarkedet har satt en ny dato for lansering til 12. juni.

Den nye plattformen legger til rette for at det kan handles på tvers av landegrenser og budområder så lenge det er tilgjengelig overføringskapasitet. Handelen vil pågå kontinuerlig gjennom døgnet og vil kunne bidra til et mer balansert kraftmarked.

 

En felles europeisk plattform for intradaghandel er enda et viktig skritt på veien mot et integrert europeisk kraftmarked. Norge er sammen med de andre nordiske landene i den gruppen av land hvor det nye systemet skal implementeres.

 

Systemet utvikles gjennom et felles europeisk prosjekt hvor både systemoperatører og kraftbørser deltar.

 

Les mer i pressemeldingen fra prosjektet. (engelsk)

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010

email Få nyhetsvarsel på epost
Publisert - Sist oppdatert