Går videre med nordisk balansering

Arbeidet med en ny nordisk balanseringsmodell fortsetter, og alle de fem nordiske systemoperatørene er nå enige om en intensjonsavtale. Dette baner vei for fremtidig balansering av det nordiske kraftsystemet, inkludert innføringen av moderne ACE som balanseringsmetode.

Systemoperatørene har som mål å komme frem til en felles frekvensbalanseringsblokk for hele det nordiske synkronsystemet, bestående av 11 områder som samsvarer med dagens prisområder.

 

Med denne avtalen er de nordiske systemoperatørene enige om viktige prinsipper for den fremtidige nordiske balanseringsmodellen. Alle de nordiske systemoperatørene er enige om at disse prinsippene er viktige for å sikre gode beslutninger om kontrollstrukturen i tillegg til metodene og modeller i henhold til europeiske regelverk.

 

-Nå arbeider vi mot et felles forslag om den nordiske strukturen for frekvensbalanseringsblokken for det nordiske systemet fra samtlige nordiske systemoperatører. Vi har et godt håp om at de fem partene vil inngå en forpliktende samarbeidsavtale tidlig mars, og videre sende et felles forslag til regulatorene, sier toppsjefene for de nordiske systemoperatørene i en felles uttalelse.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010

email Få nyhetsvarsel på epost
Publisert - Sist oppdatert