Stram kraftsituasjon nord for Ofoten

Kraftsituasjonen for området nord for Ofoten vurderes til å være stram, på grunn av kaldt vær, lite vann i magasinene og et tilsig som er under normalen. Statnett innfører tiltak og avlyser utkoblinger i nettet for å sikre strømforsyningen i området.

Kaldt vær i Nord-Norge har ført til at tilsiget nå ligger godt under det som er normalt. Vannmagasinene i området nord for Ofoten er tappet ned, og ligger nå under normalen, i påvente av at snøsmeltingen skal komme i gang.

 

-Kraftsituasjonen er stram og vi endrer status for området. Det gir oss rom for å innføre de riktige tiltakene slik at vi sørger for god kontroll over strømforsyningen i regionen. Denne situasjonen vil ikke påvirke strømkundene, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett. Han understreker at situasjonen håndteres rutinemessig og at varsling av situasjonen er en del av rutinene.

 

Situasjonen innebærer at fleksibiliteten i kraftsystemet og systemets evne til å håndtere en lang periode med lite tilsig eller langvarige feil på overførings- og produksjonsanlegg er begrenset. Statnett følger situasjonen tett, og vurderer ulike ordinære virkemidler i driften.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010, eller Berit Erdal på 901 09 884

Publisert - Sist oppdatert