Statnett har vedtatt byggestart for Bjerkreim transformatorstasjon

Statnett vil starte opp bygging av Bjerkreim transformatorstasjon i Rogaland. Stasjonen vil knytte de vindkraftparkene som skal bygges i Bjerkreim til det landsdekkende sentralnettet. –Eierne av vindkraftparkene har tidligere bekreftet at de vil bygge ut, og nå har Statnett besluttet å starte byggingen av transformatorstasjonen. Nå ligger alt til rette for byggestart, og vi er klare for å stikke spaden i jorda, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 Det er planlagt vindmøller med en samlet maksproduksjon på opp mot 400 megawatt (MW) i de fem vindkraftparkene i Bjerkreimklyngen. I følge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er disse anleggene blant de beste i Norge, basert på blant annet vindforhold og behov for nye nettanlegg. De som eier vindkraftprosjektene, har besluttet å bygge så mye ny kraftproduksjon at en ny transformatorstasjon i sentralnettet blir lønnsom for samfunnet.

På grunn av en god konkurransesituasjon i markedet, estimeres de forventede investeringskostnadene for transformatorstasjonen nå lavere enn tidligere. Samlet investering er nå beregnet til å bli mellom 500 og 540 millioner kroner, mens tidligere anslag var 530-620 millioner kroner.

-Vi vurderer fortsatt vår investering til å være samfunnsøkonomisk lønnsom, forteller Vardheim.

I tillegg til å knytte ny kraftproduksjon til ledningsnettet, er det også planer om å knytte nye ledninger som skal styrke strømforsyningen i regionen til stasjonen. Bjerkreim transformatorstasjon vil inneholde anlegg både i sentralnettet og det regionale ledningsnettet, der Statnett vil eie sentralnettsanleggene og Lyse Elnett anleggene i regionalnettet.

Veibyggingen for å legge til rette for anleggene er i gang, mens de første arbeidene på transformatorstasjonen vil starte opp i begynnelsen av mars. Den nye transformatorstasjonen skal ifølge byggeplanen stå ferdig i 2019.

-Vi ser frem til at arbeidene nå starter opp, og planlegger en sikker, kostnadseffektiv og bærekraftig utbygging av Bjerkreim transformatorstasjon, avslutter Vardheim.

 

Les mer om prosjektet her

email Få nyhetsvarsel på epost
Publisert - Sist oppdatert