Mot finere tidsoppløsning i kraftmarkedet

De nordiske systemoperatørene er enige om en ambisjon om å etablere 15 minutters avregning i kraftmarkedet fra 1. juli 2020. Dette er viktig for å kunne møte en fremtid med økt andel fornybar kraftproduksjon og større utveksling med utlandet.

I Norden avregnes aktørene time for time i dag. Avvik mellom forbruk og produksjon gjøres opp gjennom balanseavregningen. De fleste aktører kjøper og selger kraft time for time i spotmarkedet. Forbruket derimot, er ikke flatt gjennom en hel time, men vil variere. Det gir en ubalanse som Statnett som systemansvarlig må håndtere.

 

Les mer om det nordiske arbeidet med finere tidsoppløsning her: http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Utvikling-av-kraftsystemet/Finere-tidsopplosning-i-det-nordiske-kraftmarkedet/

Publisert - Sist oppdatert