Auke Lont og leverandører i samarbeid om HMS

28. mars møtte Statnetts konsernsjef Auke Lont noen av de største leverandørbedriftene for å diskutere HMS.

Dette var det tredje møtet Auke Lont hadde med leverandørene etter de tragiske dødsulykkene hos leverandører på Statnetts anlegg for omtrent et år siden.

 

– Vi har nå hatt totalt tre møter med de store leverandørene. Møtene har vært preget av åpenhet og ønsker om å kunne bli bedre sammen. Mange har bidratt med sine erfaringer, som er verdifullt for oss og har gitt konkrete resultater som vi skal arbeide videre med for å realisere, sier Auke Lont.

 

I juni 2016 vedtok Statnetts styre en omfattende handlingsplan for helse, miljø og sikkert. Planen innebærer blant annet en konsolidering av prosjektporteføljen og en tydeligere tilstedeværelse i utbyggingsprosjektene. Å styrke HMS-kulturen er et annet viktig satsingsområde. Statnett er godt i gang med det interne Sikker-programmet, og mer enn 1 650 ansatte og samarbeidspartnere har allerede vært gjennom oppstartsamlingene som fokuserer på kulturbygging. Neste steg på veien blir å følge opp at de verktøyene og retningslinjene som har blitt utarbeidet, blir implementert. Handlingsplanen skal bidra til tryggere arbeidsdager for alle som er på jobb for Statnett.


I tillegg til det interne arbeidet som ble satt i gang i 2016 blir også erfaringer som er delt i møtene med leverandørene viktige bidrag videre. Møteserien som har vært med de største leverandørene det siste året avsluttes med dette tredje møtet. Auke Lont ønsker også i framtiden å jobbe tett med leverandørene våre, men da vil møtene bli for de leverandørene vi til enhver tid har et samarbeid med.

 

– Veien videre blir et årlig møte, og i tillegg til å holde fokus på HMS-arbeidet skal vi også åpne for en god dialog om andre relevante saker som styrker samarbeidet, avslutter Auke Lont.

 

Les referat fra møtet her (PDF)

email Få nyhetsvarsel på epost
Publisert - Sist oppdatert