Nordisk rundebord om kraftsystemutvikling

Det nordiske kraftsystemet står foran store endringer, samtidig som EU legger stadig større vekt på regionale løsninger. De nordiske landene har lange tradisjoner for et godt samarbeid og stor tillit til hverandre. Et klart nordisk perspektiv er nødvendig i arbeidet med å møte utfordringene i kraftsystemet frem mot 2030.

For å drøfte de ulike utfordringene og mulighetene dette medfører, inviterte de nordiske kraftsystemoperatørene myndigheter og sentrale markedsaktører til et rundebord. Målet var å etablere en felles forståelse av mulighetene og å diskutere utviklingen i det nordiske kraftsystemet mot 2030. Vedlagt ligger referat og dokumentasjon fra møtet.

email Få nyhetsvarsel på epost
Publisert - Sist oppdatert