Statnett tilføres ny egenkapital

Statnett tilføres 3,25 milliarder kroner i egenkapital for 2014. Det ble besluttet i et ekstraordinært foretaksmøte 17. desember.

I statsbudsjettet for 2014 er det i tillegg til vedtaket om økning av Statnetts egenkapital også lagt opp til at det ikke betales utbytte i 2014, i samsvar med Statnetts søknad.

Kapitaltilførselen bidrar til å sikre utbyggingen av neste generasjon kraftnett.

Børsmelding
Søknad om ny egenkapital


Kontaktperson
Knut Hundhammer
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299

Publisert - Sist oppdatert