Statnett skal bidra til å utvikle kraftsystemet i Mosambik

Electricidade de Mozambique (EDM) og Statnett har signert en samarbeidsavtale med mål om å overføre og utvikle kompetanse basert på Statnetts erfaringer fra kraftforsyningen i Norge. Hensikten er å bidra til sikker strømforsyning og at flere får tilgang til strøm. HMS og strategiarbeid vil være viktige satsingsområder i startfasen.

Mosambik er på lik linje med mange afrikanske land i sterk økonomisk vekst. Det innebærer økt aktivitet innen både privat og offentlig sektor, samt gradvis økt velstand blant folk flest. Per i dag har omlag 30 prosent av befolkningen i Mosambik tilgang til strøm. Målet er å øke denne andelen i årene som kommer. Kontinuerlig tilkobling av nye kunder samt et stadig økende forbruk hos eksisterende kunder utfordrer både kraftsystem og EDM daglig.

- Kraftforsyning har vært vesentlig for utviklingen av det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag. Nå skal vi bidra med norsk kompetanse opparbeidet gjennom mange år for å utvikle den mosambikiske strømforsyningen, sier konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett Gunnar Løvås.


(Artikkelen fortsetter under bildet)

Avtalepatnerne reprepresentert ved Fernando, Rinker, Steinfeld og Arthur

Samarbeidspartnerne representert ved fra venstre: Executive Chairman EDM Augusto de Sousa Fernando, avdelingsleder Statnett Consulting Siw Anethe Rinker,  prosjektleder Statnett Michael Steinfeld og Director Fátima R. Arthur, head of Corporate Performance Business Development EDM. 


Økt fokus på enkeltpersoners liv og helse
I prosjektets startfase vil forsterkning av HMS-kulturen i EDM få stort fokus. Dette fordi antall fraværsskader i EDM er for høye. Statnett har gjennom mange år jobbet systematisk for å øke bevisstheten rundt HMS i eget selskap og håper nå å kunne dele noen av disse erfaringer med EDM. Viktige suksesskriterier knyttet til å få ned antall fraværsskader er blant annet knyttet til opplæring og holdningsskapende arbeid. Dette er en krevende utfordring i en situasjon hvor EDM også står overfor en generell aktivitetsøkning.

Samarbeidet mellom Statnett og EDM har en varighet på 3-5 år. Det er en del av et helhetlig norsk engasjement for å bidra til en positiv utvikling av energisektoren i Mosambik. Det norske engasjementet omfatter også en avtale mellom Norges vassdrags- og energidirektorat og energidepartementet i Mosambik. I tillegg vil tidligere energiminister og konsernsjef i Hydro Eivind Reiten i en periode på 3-4 år vil være personlig rådgiver til energiministeren i landet.

På sikt vil fokus også rettes mot kompetanseutvikling innenfor systemplanlegging, økt forsyningssikkerhet og utvikling og implementering av investeringsprosjekter. Avtalen støttes av Utenriksdepartementet gjennom den norske ambassaden i Mosambik. Avtalen med EDM er tilsvarende samarbeid som Statnett har med de systemansvarlige nettselskapene i Uganda og Tanzania.

 

Kontaktpersoner

Siw Rinker
Avdelingsleder Statnett Consulting
Mobil: +47 415 40 044

Gunnar Romsaas
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: +47 977 33 716

Publisert - Sist oppdatert