Priskoblingen i Nordvest-Europa klar 4. februar

Etter grundig testing av systemene for priskoblingen i Nordvest-Europa er prosjektpartnerne nå glade for å kunne bekrefte oppstart 4. februar 2014 med beregning av priser og volum for markedet 5. februar.

-Vi er nå tilfreds med resultater fra testing og utviklingen av de nye systemene, sier konserndirektør Bente Hagem i Statnett, som leder styringskomiteen i prosjektet.  -Det er svært viktig at systemene er robuste og kan håndtere alle typer drifts- og markedssituasjoner. Manglende markedspriser kan skape forsyningssikkerhetsproblemer.

 

Priskoblingen i Nordvest-Europa er et viktig skritt i etableringen av et felles kraftmarked i Europa. Mange av løsningene baserer seg på godt etablerte løsninger i det nordiske markedet, og de nordiske aktørene har med sin kompetanse og erfaring vært svært viktige for å få på plass de nye systemene.

 

Beslutningen om igangsettelsen ble fattet på et møte i styringskomiteen i prosjektet, hvor 15 kraftsystemoperatører og 4 børser deltar. Priskoblingen dekker 75% av Europas kraftmarked.

Publisert - Sist oppdatert