Nærmere en felles nordisk balanseavregning

Med etableringen av eSett Oy som felles tjenesteleverandør har kraftsystemoperatørene Fingrid, Statnett og Svenska Kraftnät tatt et stort og viktig skritt mot etableringen av en felles nordisk balanseavregning.

Det nye selskapet har som mål å sørge for balanseavregningstjenester til markedsaktører i  Finland, Norge og Sverige fra andre halvår i 2015, avhengig av at regulatoriske endringer kommer på plass i tide slik at man får gjort de nødvendige forberedelser.

 

Selskapet vil søke å senke inngangsbarrierene for markedsaktørene i markedet gjennom felles og likeverdige balanseregler. Dette vil styrke konkurransen i kraftmarkedet i landene, redusere kostandene over tid og berede grunnen for et felles nordisk sluttbrukermarked.

 

Fram mot etableringen av en felles nordisk balanseavregning i 2015 vil eSett fokusere på etableringen av nødvendige prosesser og IKT-løsninger for balanseavregningen. Selskapet signerte 2. desember en kontrakt med det tsjekkiskregistrerte selskapet Unicorn Systems a.s. om å levere IT-systemer og grunnleggende IT-infrastruktur for selskapet innen blant annet fakturering og meldingstjenester.

 

eSett OY vil ha base i Helsinki, og Minnakaisa Ahonen fra Fingrid ble utpekt som administrerende direktør i selskapet.

 

-Vi er svært glade for at vi nå tar et stort og viktig skritt i retning etableringen av en viktig milepæl mot etableringen av et felles nordisk sluttbrukermarked, sier direktør Ole Jacob Høyland i Statnett, som blir styreleder i selskapet. –Vi er overbeviste om at dette vil bidra til en bedre konkurranse og en mer velfungerende krafthandel over grensene.

 

Formålet med balanseavregning er å sikre økonomisk balanse i kraftmarkedet. Kraftbalanser beregnes for hver balanseansvarlig aktør basert på planer/handler og målt forbruk/produksjon. Den enkelte balanseansvarlige aktør er økonomisk ansvarlig for ubalansene.

 

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Henrik Glette 932 33 010

CEO Minnakaisa Ahonen, tel +358 30 395 5257

 

Statnett: Ole Jacob Høyland,  tel +47 909 86719,

Fingrid: Juha Kekkonen, tel. +358 30 395 5120,

Svenska Kraftnät: Tania Pinzon, tel +46(0)8-475 82 88

Publisert - Sist oppdatert