Installasjon av Oslofjord-kabler utsatt

Under testing av oljekabler til det nye sjøkabelanlegget over Ytre Oslofjord, ble det avdekket tekniske uregelmessigheter. Dermed må kablene testes ytterligere, og Nexans har gitt Statnett beskjed om at kablene ikke kan legges som planlagt.

Statnett bygger nytt 420 kV sjøkabelanlegg i Ytre Oslofjord. Dette er en del av 420 kV forbindelsen Rød - Hasle, og det nye anlegget skal erstatte eksisterende anlegg. Formålet er å sikre overføringskapasiteten over Oslofjorden, forsyningssikkerheten i østlandsregionen og fjerne flaskehalser i kraftnettet. Det nye sjøkabelanlegget over ytre Oslofjord skal bestå av seks oljekabler og tre plastisolerte kabler (PEX kabler), mens dagens anlegg består av seks oljekabler. De nye oljekablene er produsert i Nexans fabrikk i Japan og det var planlagt med installasjon av oljekablene innen utgangen av 2011.

 

-Nå utgår den planlagte installasjonen denne høsten, den videre fremdriften på å legge nye oljekabler avhenger av Nexans videre undersøkelser og vil klarlegges etter videre tester er fullført forteller konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

 

De tre PEX kablene er planlagt produsert ved Nexans fabrikk i Halden i 2012, og arbeidet med disse blir ikke påvirket av fremdriften for oljekablene. Anlegget skal etter planen stå ferdig i oktober 2012.

 

For informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsjef Irene Meldal, 975 01 453 

 

Publisert - Sist oppdatert