Viktig informasjon til aktørene angående FiftyWeb og Java

Oracle varsler at Java 8, som i dag benyttes av FiftyWeb, ikke vil bli oppdatert for profesjonelle brukere etter januar 2019 med mindre man betaler for en lisens.

Brukere av FiftyWeb må selv sørge for oppgradering av fremtidige Java 8 versjoner med gyldig desktoplisens.

Det er mulig å få support for Java 8 ved å tegne lisens og denne vil minst vare til 2025 ifølge Oracle, se priser her: https://www.oracle.com/technetwork/java/javaseproducts/javasesubscription-data-sheet-4891969.pdf

 

Det er per nå ingen plan om at FiftyWeb skal kreve andre Java-versjoner enn Java 8.

 

Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi aktører å alltid benytte FiftyWeb med siste versjon av Java 8 selv om FiftyWeb fungerer med eldre versjoner av Java 8 også.

 

Dersom dere har spørsmål knyttet til dette, vennligst send en epost til fifty@statnett.no.

Publisert - Sist oppdatert