Rapportering av produksjon- og reservedata

Statnett ønsker mer detaljerte produksjonsplaner og data over reservekapasiteter fra konsesjonærer med kraftproduksjon.

Statnett ber om å få følgende data, med tidsoppløsning kvarter:

 

  • Produksjonsplan pr. aggregat
  • Statikkinnstilling i % pr. aggregat
  • Aktuell maksimal tilgjengelig produksjon pr. aggregat (Pmax)

 

En nærmere definisjon av disse dataene finnes i veileder til enkeltparagrafene i fos og spesifikt § 8.

 

Oversending av nye data kan starte opp 08.12.2015, og skal senest være i gang 31.03.2016. Vi ønsker en tilbakemelding innen 25.11.2015 på når dere forventer å være klar til å sende inn data.  Tilbakemelding kan sendes på epost til saksbehandlerne sondre.aamlid@statnett,no; ivar.rorstad@statnett.no

 

Dataene som skal oversendes kommer i tillegg til eksisterende produksjonsplaner og systemdata som sendes per stasjonsgruppe. Innsendingen av data vil skje samtidig som produksjonsplaner og systemdata på stasjonsgruppenivå. I første omgang ber vi aktører med stasjoner som har installert ytelse 50MVA eller mer om å sende data for disse. Aktøren kan velge å sende inn data for alle sine aggregat, da Statnett vurderer å be om data for anlegg mindre enn 50MVA på et senere tidspunkt.

 

 

Bakgrunn

I dag samles verdier for systemdata inn per stasjonsgruppe. Denne praksisen startet vi med før elektronisk overføring var mulig, og dataene blir derfor samlet inn i et format tilpasset manuell håndtering. Det vil si stort sett timeverdier og verdier per stasjonsgruppe.

 

Som en følge av en kraftflyt tilpasset markedet, og stadig flere HVDC forbindelser fra kontinentet og inn til Skandinavia har vi i dag mye større endringer i kraftflyten. I tillegg har det blitt opprettet et intraday marked, som også fører til endringer tettere opp mot driftstimen, og ofte med en kraftflyt som legger seg nærmere overføringsgrensene. I samme tidsrom har det blitt opprettet flere nye tjenester for frekvensreserver i det nordiske kraftsystemet. Markedet for FCR gjør at frekvensresponsen varierer fra aggregat til aggregat, og fra landsdel til landsdel.

 

Ved å motta data med høyere oppløsning vil vi ha mulighet til å kjøre lastflyt med tilstrekkelig nøyaktighet før driftstimene, og dermed få bedre forutsetninger for å kunne avdekke og treffe tiltak mot nettproblemer før de oppstår. Derfor ser systemansvarlig behov for en innsamling av mer detaljerte produksjonsplaner og reservekapasiteter fra konsesjonærene enn det som er praksis i dag.

 

 

Praktiske detaljer og kontaktpersoner

Vi regner med de fleste aktører allerede har kontroll på produksjonsplanene i den detaljeringen vi ber om. Da blir jobben som må gjøres å få dataene sendt til Statnett.

Dataformat som skal brukes er DELFOR.  

Aggregat må identifiseres entydig i aktørens og Statnett sine system. Liste over statnett sine navn og øvrige data for aggregat, samt øvrige detaljer om dataformatet vil bli gjort tilgjengelig for den enkelte aktør.

 

Produktoden for produksjon er den samme som brukes i eksisterende melding for stasjonsgruppe. Nye produktkoder for tilgjengelig effekt (Pmax) og for statikk finnes på side 5 i dokumentet: https://www.ediel.no/Portal/Document/Get?path=(New)%20Edielportalen.no/2.%20Brukerveiledninger/2.%20Regulerkraft%20og%20Nettavregning/2.%20Produktkoder/Produktkoder.pdf.

 

For mer info, se ofte stilte spørsmål og svar om rapportering av produksjonsdata.

 

Foreløpig er det sendt ut et varsel om vedtak. Dersom dere har spørsmål til dette vedtaket kan disse stilles til:


Sondre Aamlid, tlf: 23 90 36 29

Kjell Petter Myhren, tlf: 23 90 34 03

Ivar Rørstad, tlf: 23 90 41 26

Publisert - Sist oppdatert