Pilotprosjekt for raske reserver

Statnett tester nye verktøy for stabil systemdrift og effektiv verdiskapning i et kraftsystem med tett kobling til Europa og stor andel fornybar produksjon.

Det nordiske kraftsystemet er i rask forandring. Flere mellomlandsforbindelser til andre kraftsystem i Europa øker vekslingene mellom høy og lav produksjon i Norden, og økt andel fornybar produksjon (sol- og vindkraft) fører til at rotasjonsenergien fra fleksibel kraftproduksjon kan bli enda lavere i lavlastperioder.

 

Lav rotasjonsenergi skaper utfordringer for systemstabiliteten, og risiko for frekvensfall som fører til automatisk bortkobling av forbruk. Frekvensfall etter feil i produksjon eller import er illustrert nedenfor for lav rotasjonsenergi (i rødt) og høyere rotasjonsenergi (blått og grønt). For å unngå automatisk bortkobling av forbruk må frekvensen alltid holdes over 49.0 Hz

 

Fast Frequency Reserves

 

Tre typer løsninger finnes

  • Reduksjon av den største feilhendelsen som kan inntreffe i kraftsystemet. Dette betyr begrensning av produksjon fra store kraftverk eller flyt på mellomlandsforbindelser. Dette har en kostnad i form av dyrere energi produksjon.
  • Sikring av rotasjonsenergi i kraftsystemet. Dette medfører også høyere energikostnad.
  • Raske reserver som kan stabilisere kraftsystemet raskt etter en feil i kraftsystemet. Reservene må være raskere enn vanlige frekvensreserver.

Statnett har sammen med andre nordiske TSO-er analysert utfordringene med lav rotasjonsenergi. Vi ser allerede risiko for systemstabiliteten i lavlastperioder, og vi tror dette blir enda mer krevende frem mot 2020. Da må gode løsninger være på plass.

Raske reserver som pilotprosjekt

Den nordiske analysen peker på raske reserver som en effektiv løsning. De behøver ikke leveres fra kraftproduksjon, og påvirkningen på energimarkedet forventes å bli liten. Vi tror derfor at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved raske reserver er små sammenlignet med alternativene. Statnett vil derfor prøve raske reserver i et pilotprosjekt for å undersøke muligheten for senere å kjøpe dette i et marked. Pilotprosjektet omfatter innkjøp av leveranseevne og reserveleveranse for deler av sommeren 2018. Reserven skal aktiveres ved frekvens 49.6 Hz (lokal måling), og være fullt aktivert etter 2 sekunder.

 

Hovedmålet for pilotprosjektet er å få kunnskap om kilder til raske reserver, hvor mye som kan gjøres tilgjengelig for systemdriften, hvilke kostnader dette har for leverandører av reserve, og hva dette betyr for samfunnsøkonomiske kostnader. Et annet viktig mål er å stimulere til aktivitet hos mulige leverandører av Fast Frequency Reserves (FFR) slik at vi kan få mangfold i leveransen av fleksibilitet i en permanent mekanisme.

 

Vi tror at mangfold i porteføljen på sikt vil redusere samfunnsøkonomiske kostnader for håndtering av lav rotasjonsenergi. Vi tror at aggregert forbruk og kraftkrevende industri kan tilby FFR, men vi er åpne for å vurdere tilbud fra andre teknologityper.

 

Statnett søker nå etter deltakere som ønsker å tilby reserver i pilotprosjektet. Anskaffelsesunderlag er sendt til bransjeorganisasjoner og mulige tilbydere som har deltatt i diskusjoner. Eventuelle andre tilbydere kan få underlaget ved å kontakte Synnøve Skjelbreid Salth, e-post: synnove.salthe@statnett.no

 

Fristen for å levere tilbud er 3. mai 2018 kl.12:00

Publisert - Sist oppdatert